STÄNG

Kontakta oss

Nova Work AB

Tegnérlunden 6

113 59 STOCKHOLM

08-26 20 00

info@novawork.se
Skicka mail

Spontanansökan

Vi hjälper dig att hitta rätt. Vi utgår alltid ifrån dina personliga önskemål och förutsättningar när vi hjälper dig till ditt drömjobb. Ladda upp ditt CV så kontaktar vi dig!

Registrera CV
salesgroup-logo

Behöver du hjälp med rekrytering? Gå till vår systerssite så får du veta mer!

Gå till hemsidan

Artiklar

Är 2023 året då företagen vågar gå mot en konsultbaserad personalstyrka?

Vi ser att rekryteringsfrågor fortsatt tar stor plats i ledningsgruppen och flera företagsledare lyfter kompetensförsörjning som ett av de största tillväxthindren.

Vi noterar fler varsel. 2022 blev året då flest företag sedan 2012 ansökte om konkurs. Ändå kvarstår en akut kompetensbrist, framförallt inom IT- och Techsektorn.

Historiskt sett har det ofta varit vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller säsongsbetonade arbetstoppar som företagen har valt att anlita konsulter. Idag ser vi att marknaden svänger fortare med organisationsförändringar för att möta marknadsläget som följd. Att hinna ställa om kompetens och resurser ställer oerhört höga krav på organisationen. Snabbhet, skalbarhet och ett lösningsorienterat arbetssätt kommer därför vara helt avgörande.

Större rörelse på arbetsmarknaden leder till allt kortare anställningstider vilket i sin tur leder till fler ersättningsrekryteringar och att allt mer tid (och pengar) läggs på att onboarda nya medarbetare. I en marknad som svänger snabbt har uttrycket att ”landa springande” därför fått en allt större betydelse, men vad gör man när alla jagar samma kompetens? Att erbjuda marknadens högsta lön är såklart en lösning, om än kortsiktig.

Vad skulle hända om man istället valde att använda sig utav en konsultlösning som grund i stället för egenanställd personal? Det enkla svaret är att flexibiliteten blir större. En konsultbaserad lösning ger verksamheten möjlighet att både kompetensväxla och skala upp eller ned. Att ledtider kan kortas är ytterligare en fördel i en snabbt föränderlig värld.

Vanliga föreställningar är att det blir dyrare med konsulter, det behöver inte alltid vara sant. För det företagen ofta glömmer att ta med i beräkningen är att rekryteringsarvodet är inkluderat i konsultarvodet. Konsultlösningen medför också att man som företag slipper sitta med kostnader för personal som inte är belagd eller hantera andra typer av personalärenden. Detta då man inte har arbetsgivaransvaret vilket ofta gör att man kan spara på organisationens administrativa resurser.

En annan aspekt är att det många gånger är chefsledet som skall rekrytera både tillfälliga och beständiga resurser. Det innebär många gånger att de som är högst avlönade lägger en stor del av sin arbetstid på detta och dessutom inte kan lägga tid på t.ex. försäljning, affärs- eller verksamhetsutveckling. Eftersom det inte längre fungerar att lägga ut en annons och kalla den mest lämpliga kandidaten för att sedan anställa hen, blir processerna ofta kostsamma att göra internt även om det inte syns på en faktura.

På Nova Work kan vi hjälpa er med att ta fram såväl enstaka konsulter för kortare eller längre uppdrag som att besätta ett helt konsultteam eller bemanna en hel funktion.

Hör av dig till Caroline Dunvret så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa er.

21_48_Salesgroup_1574

Så framtidssäkrar du rätt

Varför är det ofta så att en rekrytering måste ha gjorts igår? Varför påbörjas en rekrytering i sista sekund med fokus på att det är bråttom...

21_48_Salesgroup_1196

Digitaliseringens framfart – så anpassar du din rekrytering

Vi hör det överallt nu, digitalisering, digital transformation, digital darwinism, industriella revolutionen 4.0, anpassa er verksamhet eller...

21_48_Salesgroup_1354

Utbildad, obildad eller bildad?

I vårt dagliga arbete med rekrytering har vi märkt att eftergymnasial utbildning är ett krav som ofta väger tungt när det är dags att anställa...

21_48_Salesgroup_1637

Maraton i ett hamsterhjul – att springa i mål

KAN MAN LYCKAS UTAN MÅL?
Många av oss har inte något mål alls!